" සියල්ලටම පෙර දරුවන් " යන උදාරතර තේමාව යටතේ යටියන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සියලුම ග්‍රාම නිලධාරී වසම් ආවරණය වන පරිදි ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ලෝක ළමා දින සැමරුම හා අත්වැල් බැඳගැනීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.
"කුසගිනි නැති තුරුලිය ඇති දැහැමි රටක් ගොඩනැගීමේ" ළමා ආරක්ෂණ බලකාය පිහිටුවීම හා සෑම ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශයකම ළමා සමාජ,පෙර පාසල් ,ග්‍රාමීය කමිටු කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් කොස්පැළ 1000 ක් රෝපණය කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සකස් කෙරෙන අයුරු........
 
 
IMG 20210905 WA0000 IMG 20210906 WA0007 IMG 20210905 WA0001 IMG 20210905 WA0003 IMG 20210905 WA0006 IMG 20210905 WA0007 IMG 20210905 WA0008
IMG 20210905 WA0010 IMG 20210906 WA0006 IMG 20210905 WA0019 IMG 20210905 WA0014 IMG 20210905 WA0018 IMG 20210905 WA0019
යටියන්තොට පොල්පිටිය කනිෂ්ඨ විද්යාලයෙහි සංගීත කාමරය හා නැටුම් කාමරය අලුතින් ඉදිකිරීම ආරම්භ කිරීම සඳහා මුල්ගල තැබීම 2021.08.19 දින යටියන්තොට ප්රාදේශීය ලේකම්තුමිය ප්රියංගනී පෙතන්ගොඩ මැතිණියගේ සුරතින් සිදුකරන ලදීී.... ඕස්ට්රේලියාවේ පදිංචි සමන් අල්ගොඩ මහතා සිය
පෞද්ගලික ධනයෙන් රුපියල් ලක්ෂ 10ක් ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය හරහා පාසල් සංවර්ධන සමිතියට ලබාදෙමින් මෙම මහඟු ක්රියාව සඳහා අනුග්රහය ලබා දෙන ලදී....
 
232227324 343220804130426 9074399418325919914 n   237173266 343220744130432 9032934951084759346 n 1   238140217 343220784130428 7319644978350706488 n 1

News & Events

13
Sep2021
ලෝක ළමා දින සැමරුම

ලෝක ළමා දින සැමරුම

" සියල්ලටම පෙර දරුවන් " යන උදාරතර...

Scroll To Top